Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Enerji Kimlik Belgesi (EKB), binanın asgari olarak enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma-soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

 

Binaların alım-satım ve kiralama işlemlerinde ev sahibi ve kiracılara yakıt ve elektrik tüketimleri açısından ne kadar ekonomik olduğu da gösterilmektedir.

EKB’de hangi bilgiler bulunur?

·         Bina ile ilgili bilgiler,

·         Binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirilmesi, havalandırılması ve sıhhi sıcak su temini için kullanılan enerjinin miktarı(kWh/yıl)

·         Tüketilen her bir enerji türüne göre yıllık enerji miktarı(kWh/yıl),

·         Enerji tüketiminin oluşturduğu sera gazlarının kullanım alanı başına yıllık miktarı(kg CO2/m2-yıl),

·         Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık enerji tüketiminin ve sera gazı salımının A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması

·         Binanın aydınlatma enerjisi tüketim değeri

·         Binanın yenilenebilir enerji kullanım oranı

 

Hangi Binalar İçin EKB zorunludur?

EKB, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na göre;

·         01.01.2011 tarihinden itibaren yapı ruhsatına başvurulan binalarda zorunlu olup, yapı kullanım izin belgesi aşamasında belediyelerce istenecektir.

·         Mevcut binaların ise, 2020 yılına kadar EKB almaları zorunludur.

EKB’yi nereden alırım?

·         Mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesini bina sektöründe yetkili olan Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri verebilir.

·         Bina sektöründe yetkili olan Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü web sitesinde yayımlanmaktadır.

EKB doğruluğunu nasıl anlarız?

Enerji Kimlik Belgesinin doğruluğu www.bep.gov.tr internet adresinden sorgulanabilir.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: www.csb.gov.tr